Haftanın Anketi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Ali Cantürk
DANIŞILMAYAN DANIŞMANLAR
Email:

İktidar o kadar çok kanun ve yönetmelikler ile oynuyor ki yetişebilmek imkansız! Zaten kendileri de ne yaptıklarını bilmiyor sürekli revizenin revizesini yayınlayıp duruyorlar. Asıl bu konuda bir danışmanlığa ihtiyaçları var!

DANIŞILMAYAN DANIŞMANLAR

İktidar o kadar çok kanun ve yönetmelikler ile oynuyor ki yetişebilmek imkansız! Zaten kendileri de ne yaptıklarını bilmiyor sürekli revizenin revizesini yayınlayıp duruyorlar. Asıl bu konuda bir danışmanlığa ihtiyaçları var!

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde; “Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları, demektir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 128’inci maddesine göre; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.”

Aynı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 5’inci maddesine göre “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.”

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre; “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.”

Esenler Belediyesi 2017 Performans Programı teşkilat yapısında da "danışmanlık" diye bir bölüm olmamasına rağmen kendini böyle tanıtan, herhangi bir vasıfları olmamasına rağmen, ses çıkarmadığımız, görmezden geldiğimiz ve her geçen gün havalara girip belediyelerde AKP düşüncesi dışında adam çalışamaz deme densizliği seviyesine çıkan, lokantacılıktan müteahhitliğe her alanda top koşturan, birbirini kazıklayan, fikir özürlü bazı şeylere ne danışılıyor merak ediyoruz!

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesine göre; “Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Mevzuatlarda yer almayan bir unvan ile bu adamlara para verildiği, tabi hangi kaynaktan veriliyor orası da meçhul! Direk kamu zararıdır. Buna sebep olan her yetkili bunun suç ortağıdır. Para verilmiyor bunlara bu unvanlar kullandırılıp gazları alınıyorsa bu da idari açıdan yetkinin kötüye kullanılmasıdır!

Denetçiler biz evrak inceleriz gerisi bizi ilgilendirmez diyorsa haberleri olsun! Mevzuatı takip etmek, yorumlamak ve uygulamak idare personelinin görevidir. Norm kadroda yeri olan herkes idare personelidir!

Sahi belediyede danışman adı ile bulunan arkadaşlar arasında "Altyapının ve Ulaşımın İyileştirilmesi" stratejik amacında "Yol Ağının Geliştirilmesi" hedefinde 2017 yılı için asfalt temini, asfalt serimi ve asfalt yaması yapılmasının öngörülmesini ya da kaldırım yapmak ile bu hedefin tutturulmuş sayılmasının Esenler misyon ve vizyonu ile ne kadar uyuştuğunu izah edecek arkadaş var mıdır?

Ya da bu arkadaşlar 2015-2019 stratejik planına koydukları 2013 verili; 3.822.281,95-TL tutarlı faiz giderleri ile 35.399.843,00-TL tutarlı taşınmaz satış giderleri ne ifade etmektedir ve bunların güncel durumu nedir bu konuda bir bilgiye sahiptirler mi?

Ramazan ayı arınma temizlenme ayıdır. Bu dünyada hesap vermeyebilirsiniz ama öbür tarafta kaçış yok.

30.05.2017

Bu Yazı 253 Kez Okunmuş

Yorumlar Toplam Yorum Yapılmış
    Bu Yazı İçin Henüz Yorum Yapılmamış
Mustafa Kemal ATATÜRK
GAZETE 1. SAYFALARI
Lütfen Menüden Gazete Seçiniz
HİÇ BİR ŞEYİN GİZLİ KALMASINI İSTEMİYORSANIZ BİZİ ARAYIN 0212 569 62 62 0 535 734 89 88 Email:gazeteesenler@gmail.com