Askeri alan Esenler Belediyesi’ne peşkeş çekildi: 720 hektar kamu alanı yapılaşmaya açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşam alanlarını imara açmaya devam ediyor. Son olarak Esenler'de 720 hektar kamu alanının yapılaşmaya açılmasına tepki gösteren İnşaat Mühendisi ve önceki dönem İBB CHP Meclis üyesi İbrahim Doğan, "Yasalara aykırı olan bu planlara itirazımı yapacağım" dedi

22:11:54 | 2019-09-14

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Esenler’de 720 hektarlık kamu alanını yapılaşmaya açıyor. Öncesinde askeri arazi olarak kullanılan alan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelsiz bir şekilde Esenler Belediyesi’ne devredildi. Esenler Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği  alanlarda yaklaşık 1.300.000 m² kapalı inşaat alanı ile 1.850.000 m² açık inşaat alanlı yeni askeri tesislerin yapılması karşılığında arsayı devraldı.

İstanbul Çevre Düzeni Planı’na göre askeri bölgelerin eğitim, sağlık, kültürel tesis, mezarlık, yeşil alan olarak kullanılması gerekirken alan imara açılacak. İnşaat Mühendisi ve önceki dönem İBB CHP Meclis Üyesi İbrahim Doğan bu planların yasalara aykırı olduğunu belirterek itiraz edeceğini söyledi.

Doğan, Sendika.Org’a konuşarak mevcut plandaki askeri alanların nasıl tanımlandığını şöyle açıkladı:

 

2009  yılı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda “Askeri Alanlar Ve Askeri Güvenlik Bölgeleri”:  “Askeri alanlar; kentin yağ lekesi şeklindeki gelişme sürecinde, yerleşik doku içerisinde yapılaşma için fiziksel bir bariyer olmuş ve mevcut durumda kentin nefes alabildiği büyük açık alanlar olarak doğal eşik benzeri bir işlev kazanmıştır.  Plan’da, askeri alanların, Milli Savunma Bakanlığı’nın programı dâhilinde askeri alan dışına çıkarılması halinde, bu alanların öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, mezarlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılması öngörülmüştür” şeklinde tanımlanmıştır. Esenler Kuzey (Topkule – Baştabya) Rezerv Alan 13.02.2009 onay tarihli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda askeri alanlar lejantında kalmaktadır. Meri İstanbul Çevre Düzeni Planı, plan kararlarında Askeri Alanlara yönelik olarak ‘Plan’da, askeri alanların, Milli Savunma Bakanlığı’nın programı dâhilinde askeri alan dışına çıkarılması halinde, bu alanların öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, mezarlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılması öngörülmüştür’ ifadesi de yer almaktadır.

“Bu kent artık bu yoğunluğu taşıyamıyor”

2009 yılı onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda belirtilen hususların yok hükmünde sayıldığını belirten Doğan şunları kaydetti:

 

13.02.2009 onay tarihli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda  belirtilen bu hususlar  yok hükmünde sayılarak  AKP li merkezi (iktidar) ve yerel yöneticileri  söz konusu 720 hektar büyüklüğündeki bu alanı Esenler Belediyesine devri için “Rezerv Yapı Alanı ” gerekçesi ile Askeri Birliklerin Esenler İlçe sınırları dışındaki askeri alanlara transferi hususunda, Esenler Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 29.04.2015 tarihli protokol  imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, Esenler Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği  alanlarda yaklaşık 1.300.000 m² kapalı inşaat alanı ile 1.850.000 m² açık inşaat alanlı yeni askeri tesislerin yapılması karşılığında bedelsiz Esenler Belediyesi’ne devredilmiştir.

İnşaat Mühendisi ve önceki dönem İBB CHP Meclis Üyesi İbrahim Doğan

Bu devirler yapılırken 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın dikkate alınmadığını da ekleyen Doğan sözlerine şöyle devam etti:

 

Yapılan bu plan tadilatı ile İstanbul’a  bir kere daha ihanet edilmiştir. 720 hektar  yaşam alanı bir çırpıda rant uğruna betonlaştırılıyor. Yasalara ve imar mevzuatına aykırı olan bu düzenleme kamu yararı taşımıyor ve kente yeni nüfus artışı, yeni yapı yoğunluğu ile birlikte  yeni sorunlar taşıyacak. Bu kent artık bu yoğunluğu taşıyamıyor. Uygulanan  bu politikalar ile birlikte kentte yaşam çekilmez bir hal almıştır. Müteahhit mantığı ile ülkeyi yönetenler kentlerde yaşamı kolaylaştıran, trafiği kolaylaştırıcı ve yaşam alanlarını koruyucu  uygulamalar yapamaz ve bunları düşünemezler. Zira bu  tür iktidarlar rant ve beton ekonomisinden başka şeylere akılları ermez. Gözleri adeta rant bürümüş. Yapılan bu plan düzenlemesi bilimsellik ilkelerine ve plan yapma esaslarına, plan bütünlüğüne temelden aykırıdır. Çevre Düzeni Planı ada ve pafta bazında yapılamaz, zira üst ölçekli plandır ve kentin bütünü dikkate alınarak yapılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir kerede üç planı bir arada yaparak askıya çıkarmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun görüşleri ve plan yapma otoritelerinin görüşleri alınmamıştır. Bu planlama ile birlikte ortalama yoğunluk E:2 olmaktadır. Toplamda yaklaşık 14  milyon m2 inşaat yapılacaktır. Bu alana yeraltı otoparklar ve bodrumlar dahil değil. Söz konusu alanda; ticaret, ticaret –turizm, ticaret- konut, cami, özel eğitim alanı, okul alanı, yurt, sağlık alanı,  belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, sosyal tesis alanı, özel sağlık alanı gibi fonksiyonlarda  yapılaşma yapılacaktır. Yapı yükseklikleri belirtilmemekle birlikte; Bodrum katlar + Zemin + 6 N. Kat olarak  belirtilmiştir.

Söz konusu plan geri çekilmeli”

Yapılan bu planların yaşam alanlarını yok etmeye yönelik olduğunu belirten Doğan, olası bir Marmara depreminde acil müdahale ve toplanma alanlarına ihtiyaç olduğunun altını şu sözlerle çizdi:

 

Olası bir Marmara depreminde acil müdahale, toplanma alanı, ve geçici barınma alanı olarak kullanılması gereken  alan olmalıdır bu boş ve halen bakir olan alan.  İstanbul’un yapılara ve betona ihtiyacı yok. Ancak park alanlarına, boş alanlara ve meydanlara ihtiyacı var. Nefes alınacak alanlara ihtiyaç vardır, deprem toplanma alanına ihtiyaç vardır. Bütün bu gerekçelerle söz konusu plan geri çekilmeli ve Çevre Şehircilik Bakanlığı da İstanbul’un planlarından elini çekmelidir. Yasalara aykırı olan bu planlara gerekli yasal itirazımı yapacağım.

Kaynak:Sendika.Org

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   Esenler Esenler Belediyesi Esenler Kaymakamlığı

Tümü