BELEDİYE BORÇSUZ YÖNETİLEMEZ Mİ?

Kendi yönettiği belediyenin borçlanma seyrine bakmadan başka belediyenin borcu üzerinden ahkâm kesen, ne söylediğini bilmeden konuşan, belediye başkanlarını ve yardakçılarını görünce belediye borçlanmadan yönetilmez mi sorusunu sormak geldi aklıma.

01:51:09 | 2022-01-25
ALİ CANTÜRK
ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

Ülkemizde belediye ve belediye bütçe yönetimi kanunla bellidir. Yani bütün belediye başkanları aynı kurallar ile yönetiyor.

Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.  Belediye bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

İyi bir yönetim, kamu kaynaklarının ekonomik ve etkin bir şekilde hizmet gereksinimi ve önceliklerine göre etkili olarak kullanılmasını gerektirir.

Bütçe harcamaların nereye yapıldığı gösteren gider kalemi ve bu giderlerin kaynağını gösteren gelir kalemlerinden oluşur. Gelirlerin nereden toplandığı, harcamaların nereye yapılması gerektiği kadar önemlidir aslında!

Verimlilik ve tutumluluk ilkesi olmadan hazırlanan her bütçe açık ve borç demektir.

Yerel yönetimlerin kamu kaynaklarını ekonomik, etkin ve etkili kullanmasının sadece yönetim sorumluluğu ve resmi denetim faaliyetleri aracılığı ile sağlanması mümkün olmadığı borçlanma artışları ve harcama düzensizliklerinden belli olup kamuoyunu da takip etmesi gerektiği her geçen gün kendini belli etmektedir.

Belediyelerin sundukları hizmetlerden vatandaşlar iki şekilde yararlanır. Birincisi kamu malı olarak herkesin ortak kullanımına sundukları hizmetlerdir( içme suyu, kanalizasyon, çöp toplama, yeşil alan, yol kaldırım, toplu taşıma vb. hizmetler). İkincisi ise özelleşmiş veya faydalanılması belirli nitelik ve özellikler ile sınırlandırılmış hizmetlerdir (ayni ve nakdi yardımlar, aşevi kurulması, kurslar vb.)

Bir de literatürde olmasa da bunların haricinde belediye başkanlarının kendini pazarlamaya çalıştığı tanıtım giderleri vardır. Borçlu belediyeler de en çok bu harcamaların olduğu görülmektedir. Tanıtım harcamalarını saklamak için tanıtım harcamaları dışında destek hizmetleri harcama kalemleri içinde saklandığı da görülmektedir.

Sermaye gideri haricinde borçlanmaya gidilmesi demek büyük ihtimalle israf demektir. Teşebbüs ve mülkiyet geliri oluşturmadan, vergiler ve cezalar ile gelir bütçesi oluşturmak ta bir nevi zulüm demektir!

Stratejik plan hazırlamasını bilen, israfta itibar aramayan, şeffaflığı önemseyen, katılımcılığa önem veren her belediye yönetimi, borçsuz bir şekilde belediye yönetebilir. Yok, şov meraklısı ise tanıtım ve ip atlama tarzı harcamalar ile borç batağına bile girebilir.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   Ali Cantürk

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>