CHP Bayrampaşa Eylül Ayı 2021 Meclis Toplantısı Basın Açıklaması

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı Bayrampaşa Belediye Meclisi Eylül 2021 toplantısında yapılan görüşmeleri ve raporlara verilen oylarını bir basın açıklamasıyla duyurdu, açıklamada;

22:58:58 | 2021-09-19

Haber/Hasan Gürsoy

“CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Grubu olarak her zaman halkımızın yararına olabilecek gündemlere evet demekle birlikte, yanlış uygulamaları eleştirdik, doğruları ve olması gerekenleri söyledik.”

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu ve meclis Başkan vekili Av. Atilla Özen imzasıyla yayınlanan basın bildirisi şöyle devam edildi.

“Bu kapsamda;

Meclis toplantılarının canlı yayınlanması teklifimiz reddedildi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin 2021 Eylül ayında gerçekleştirilen toplantısında, CHP Meclis Grubumuzun Belediye Meclis çalışmalarının Bayrampaşa halkına etkin olarak duyurulması için toplantıların Belediye tarafından canlı yayınlanması teklifi, AK Parti’nin oylarıyla reddedildi.

Belediye Başkanına çerçevesi belirsiz yetki verilemez.

 Meclisin gündemlerinden olan çevre geliri karşılığı yardım için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklif kararının Meclise getirilme usulünü eleştirdik. Yetkinin niçin istenildiğini, çerçevesinin ne olacağını ve Belediye’ye mali yük getirip getirmeyeceğini sorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevreyle ilgili gerçekleştirilecek proje karşılığı yardımın yapılacağı, projenin henüz mevcut olmadığı, hazırlanacak projenin Belediyeyi de mali yükümlülük altına sokabileceğinin açıklanması üzerine, henüz hiçbir unsuru belirli olmayan bir proje için Belediye Başkanına ucu açık ve sınırsız bir yetkinin verilmesinin yanlış olduğunu, katılımcı bir anlayışla projenin hazırlanması gerektiğini belirterek red oyu kullandık. Teklif, AK Parti’nin çoğunluğuyla kabul olundu.

Trafo alanlarında güvenlik tedbirleri alınmalıdır

Murat Mahallesinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkında 18,10 m2’lik alanın trafo yapılması için TEDAŞ’a tahsisi maddesine, nüfus artışına bağlı olarak trafo ihtiyacının varlığı ve bunun giderilmesi gerektiğine vurgu yaparak ve çekincelerimizi belirterek evet dedik. Parklarda trafo alanı ayrılmasıyla ilgili daha önce Meclisin önüne gelen gündemlerde belirttiğimiz üzere, bu alanların asli amacı doğrultusunda kullanılmasının da en az ihtiyacın giderilmesi kadar önemli olduğu, ilçemizde zaten yeşil alanın sınırlı bulunduğu, elektro manyetik etkileri henüz bilimsel olarak çözülememiş bu trafo alanlarında güvenlik zafiyetleri nedeniyle patlama, yangın, çocuk ölüm ve yaralanma vakıalarına rastlandığı, hücrenin iyi izalasyonu ve topraklamanın trafolar için hayati önemde olduğu, bunun denetiminin olası kaza risklerinin önüne geçmede etkili olduğu dile getirildi. Bu vesileyle Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Elektrik Mühendisinin olup olmadığı, ilçemizde bulunan trafoların güvenliğiyle ilgili Belediyemizce denetim yapılıp yapılmadığını sorduk. Sorunun yanıtını bekliyoruz.

Hayvan öldürme ile hayvan yaşatma aynı iş kapsamında değerlendirilemez

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2022, 2023, 2024 yılı Eylül ayı ile birlikte 33 ay süreyle Vektör kontrol mücadelesi, başıboş sokak hayvanları toplanması ve rehabilitasyonu hizmet alım işi yapılması istenilmiştir. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Yönetmeliği’nde bu görevin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne verildiği, öte yandan Hayvanları Koruma Kanunu’nda 14.7.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle hayvanların “can” olarak kabul edildiği, sahipsiz, güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması görevinin Belediyelere yüklendiği, Belediyenin asli ve süreklilik arzeden bu kamusal hizmet ve görevleri hizmet alımı şeklinde yerine getirmeyerek Veteriner İşleri Müdürlüğünce bu hizmetlerin yapılması, gerekli araç temini ve personel istihdamının sağlanması gerektiği bildirilerek teklife bu yönüyle red oyu kullanılmıştır. Öte yandan bir yanda hayvan öldürme diğer yanda hayvan yaşatma işinin aynı iş kapsamında değerlendirilmesini de yerinde bulmadığımızı, rehabilitasyon adı altında hayvanlara eziyet edilerek toplandıklarına, hatta ölmelerine sebebiyet verildiğine medyadan şahit olunduğunu, bu işlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde Belediyelerin de Hayvanları Koruma Kanunda yapılan değişiklikler sonrası cezai sorumluluklarının doğabileceğini hatırlattık.

İnsan ihale yoluyla satın alınamaz

Semih Erden Spor Salonunda Spor Okulu açılması için 01.11.2021- 31.12.2022 tarihleri arasında 14 aylık Spor Eğitmeni Hizmet Alımı yapılması teklif edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sporu ve sağlıklı bir yaşamı destekliyoruz. Ancak bir eğitmen, ihale yapılarak hizmet alımı yoluyla alınamaz. Zaten yapılan mevzuat değişikleri sonrası personel alımlarının hizmet alımı yoluyla değil, istihdam şeklinde sağlanması gerekir. Bu kapsamda ihtiyacın sözleşmeli istihdam şeklinde karşılanması için konunun Komisyona geri çekilmesi yönünde karşı önerge sunduk. Karşı önergemiz AK Parti çoğunluğuyla reddedildi. Getirilen teklife bu gerekçelerle red oyu kullandık.”

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   İstanbul Esenler Esenler Belediyesi Esenler Kaymakamlığı CHP İYİ PARTİ Sadet Partisi Bayrampaşa CHP Bayrampaşa Bayrampaşa Belediyesi

Tümü