Esenler Bir Kişinin Eğolarınamı Teslim, Yerel Basına Aba Altından Sopa Göstermeyin

İBB AKP Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Yerel Basından elini bir türlü çekmiyor.

02:19:52 | 2022-01-01

Esenler ilçesinde hepsi birbirinden değerli meslektaşlarımıza böyle bir söylemi yapıyorsanız eğer emrinizde çalışan basın emekçisi arkadaşlarımızın vay haline demeden geçemeyeceğiz. Tekrar ifade ediyoruz bize aba altından sopa göstermeyin.2019 yerel seçimlerde Esenler meydanından yerel basına “an yayı kon yayı göstereceğiniz” ifadesine alınmayız ve görevimizi yapmaya halkı bilgilendirmeye yine devam ederiz. Hatta sizin haberlerinizi de yapmaya yine devam ederiz. Gerekirse eleştiri iyi yaptığınızı iyi yaptı diye kamuoyuyla paylaşırız.

YEREL BASINDAN ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya bir kez daha siz meslektaşlarımız aracılığıyla seslenmek istiyorum. Siz ve birim amirleriniz yaptıkları her yanlışlarını eleştiririz. Bundan zerre kaçınmayız. İyi yaptıklarınızı yukarıda ifade ettiğim gibi yine iyi yaptı diye haber yaparız. Ancak çok değerli İBB AKP Parti Grup başkan vekilliği gibi bir makamda oturan kişi olarak bir an önce Esenler yerel basın emekçilerini yanınıza alarak özür dilemelisiniz. Aksi takdirde sizi bu konuda her fırsatta eleştirmeye devam edeceğiz.

KAMU GÜCÜYLE İFADE ÖZĞÜRLÜĞÜNE BASKI!

İfade özgürlüğü; haber ve bilgilere, başkalarının fikirlerine serbestçe ulaşabilme, düşünce, tavır ve kanaatlerinden dolayı kınanmama ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilme, anlatabilme, savunabilme, başkalarına aktarabilme ve yayabilme imkânlarına sahip olma anlamlarına gelir. Düşüncelerin her türlü araçla açıklanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştirme ve bu konuda başkalarını ikna çabaları ve bu çabaların hoşgörüyle karşılanması çoğulcu demokratik düzenin gereklerindendir. Dolayısıyla toplumsal ve siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır. Bu itibarla düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işleyişi için hayati önemdedir.

İfade özgürlüğü; aynı zamanda demokratik toplumun temelini oluşturan, toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel unsurlardan olup bu özgürlük, sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul edilen bilgi ve fikirler için değil; incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. İfade özgürlüğü; yokluğu hâlinde demokratik bir toplumdan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir.

Ancak belirtmek gerekir ki ifade açıklama özgürlüğü sınırsız değildir. Başta siyasi kişiler olmak üzere ifade özgürlüğünün, kişilerin itibarına zarar verecek boyuta ulaşmaması gerekir. Bu gereklilik, temel hak ve hürriyetlerin; kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva ettiğini belirten Anayasa'nın 12. maddesinin ikinci fıkrasından doğan bir zorunluluktur. Bu itibarla, Anayasa'nın 26. maddesinin ikinci fıkrasına göre ifade özgürlüğünün sınırlandırılma nedenlerinden biri de başkalarının şeref ve itibarının korunmasıdır. Davalının dava konusu yayında davacı hakkında sarf ettiği söz ve ifadelerin, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını tespit ederken mahkemece ortaya konulan gerekçenin, bu özgürlüğü sınırlamak için yeterli ve ilgili olmasının yanında, ifade özgürlüğüne getirilecek sınırlamanın, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik, ölçülü, orantılı ve istisnai nitelikte olması gerekir. Buna göre, ifade özgürlüğüne yapılan bir müdahale, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değil ise demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez.

İfade özgürlüğünün sınırı, kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkıdır. Çatışan bu iki hak arasında dengeleme yapılırken öncelikle dava konusu yayının davacıya  ilişkin bölümünün, kamuoyunu ilgilendiren ve kamunun yararına ilişkin bir tartışmaya katkı sağlayıp sağlamadığına bakılmalıdır.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   M.Tevfik Göksu Yerel Basın Hasan Gürsoy Şenol Özyurt

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>