Esenler Tuna Mahallesindeki Meryem Ana Türbesi Yıkıldı.

Esenler Tuna Mahallesinde bulunan “Meryem Ana Türbesi”ni Esenler Kaymakamlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2022/6933 sayılı kararı ve İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürlüğünün 16.02.2022 tarihli ve 2208678 sayılı yazısı istinaden Esenler Belediyesinin yıkım ekipleri tarafından bugün yıkıldı.

01:10:15 | 2022-05-26

İlgili bakanlık ve müdürlüklerin yazılarında mahalde öyle bir türbenin tescilinin bulunmadığı ve türbenin varlığının önceki yıllar Google Earth Uydu Fotoğrafları incelendiğinde söz konusu alanda iddia edildiği gibi bir türbe bulunmadığı görülmektedir denildi. İşbu gerekçelerden dolayı yıkım gerçekleştirildi.

Esenler Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı bir basın açıklamasıyla duyuruldu.

25.05.2022

T.C. 
ESENLER KAYMAKAMLIĞI 


TUNA  MAHALLESİ (TUNA EĞİTİM VADİSİNDE) YAPILAN YIKIM İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 


İlçemizde başlayan Tuna Eğitim Vadisi Projesi; Tuna Mahallemizdeki 923 ada, 28 parselde kayıtlı alan üzerinde devam etmektedir.  
Söz konusu alanda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında başlatılan kamulaştırma çalışmaları, hak sahiplerinin fazla olması nedeniyle 2019 yılında tamamlanabilmiş ve bu alan Hazine adına tescil edilerek Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir. 
Alanda İstanbul Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca ihalesi yapılan 32 derslikli ilkokul, 32 derslikli ortaokul ve spor salonu inşaatı devam etmektedir. 
Bölgedeki bazı mahalle sakinlerince ileri sürülen bu alanda “Meryem Ana Türbesi” olduğu yönündeki iddialar üzerine yapılan araştırmalarda; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2022/6933 sayılı kararında, alanın “2863 sayılı Yasa’nın 6. maddesindeki özelikleri taşımadığından “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tesciline gerek olmadığı belirtilmiştir. (EK-1) 
İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürlüğünün 16.02.2022 tarihli ve 2208678 sayılı yazısı ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu raporunda; bahse konu yapı içerisinde Bizans dönemine ait mimari yapı elemanlarının bulunduğu ancak, bu mimari yapı elemanlarının in-situ konumda olmayan, yani bu alana ait olmayan mimari parçalar olduğuna yer verilmiştir. (EK-2) 
Yukarıda bahsi geçen çalışmaların yanı sıra, 923 Ada 28 Parsel sayılı alanın 2006-2011-20132014-2015-2017-2018-2020 yıllarındaki durumunu gösterir uydu fotoğrafları incelendiğinde, söz konusu alanda iddia edildiği gibi bir türbe bulunmadığı görülmektedir.  
Kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra, Bizans dönemine ait olan yapı taşlarının üzerine, bazı vatandaşlarımızca yapı yapıldığı ve buranın türbe olarak gösterilmek istenildiği anlaşılmaktadır. (EK-3) 
İlçemizde başlatılan Tuna Eğitim Vadisi Projesine ilkokul, ortaokul ve spor salonu yapımıyla ilgili olarak hiçbir yasal engel olmadığı ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar ve kurul raporlarından anlaşılmaktadır. 
Yetkili kurumlarımızca yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar doğrultusunda okul yapılacak alanda “Meryem Ana Türbesi” bulunduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır.  
Konuya ilişkin yazışma, karar ve raporlar ile uydu fotoğrafları kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.  
Alanda yer alan mimari yapı elemanlarının ilgili müzeye nakledilerek, okul ve kapalı spor salonu yapımına devam edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  25/05/2022 

 

Ekler: 
1-İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Raporu 
2-İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube 
Müdürlüğünün 16.02.2022 tarihli ve 2208678 sayılı yazısı 
3-Google Earth Uydu Fotoğrafları (8 adet) 

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   Esenler Kaymakamlığı Esenler Belediyesi Meryem Ana Türbesi Esenler Ana Fatma Cemevi

Tümü