GÜVENİLİRLİK

Güvenilirlik ve güvenirlik aynı anlama gelse de sözlükler bile bu konuda kararsız ve tutarsızdır!

01:40:57 | 2022-04-13
ALİ CANTÜRK
ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

Aynı işlemle, benzer koşullarda yinelenen ölçümlerin, ölçülen konunun iki ölçüm arasında değişmemesi koşuluyla benzer sonuçlar verme özelliği, bir testin, ölçmesi gereken şeyi her uygulanışında aynı biçimde ölçmede gösterdiği tutarlık derecesi.

Güvenilir olmak soyut bir kavramdır. Somut davranış ve tutumlar ile bunun ispatı beklenir. İnsanoğlu insanoğluna güvenmek ister. İnsanoğluna sorarsan kendi güvenilirdir.

Borcunu ödeme güvencesi, krediyi hak etme becerisi ve sözünde durma güvenilir olmanın işaretleridir.

Güvenilir olmakta üç kavram önemlidir.

Bunlar tutarlılık, kararlılık ve duyarlılıktır. Ölçme aracının kararlı, tutarlı ve duyarlı sonuçlar veriyor olması gerekir ki güvenilir olsun.

Tutarlılık insanın düşündüğü, söylediği ve davranışlarının tam bir ahenk içinde olması durumudur. Söylem ve eylem birlikteliğidir.

Tutarlılık aynı zamanda insicam demektir yani birbirine uyma tamamlama anlamı da ifade eder.

Bir önermenin geçerli ve doğru olarak kabul edilmesi için öncelikli olarak tutarlı olması beklenir. Bu nedenle bir bilginin sağlaması, tutarlılık ilkesi baz alınarak yapılır.

Örnek verecek olur isek 100.000 konut yapacağım deyip 492 konut yapmak tutarsızlıktır!

Kararlılık, kesin karar vermeyi, kararında direnmeyi, verdiği kararları uygulamakta ve devam etmekte ısrarcı olmayı ifade eder.

Israrla istemek, kastetmek, kesin karar vermek; kesin karar, irade, sabır gibi anlamlara gelen azim kelimesi de kararlılığı ifade eder. Burada azim ile hırsı ayırt etmek gerekir. Hırs başkasına zarar vermeyi de kapsayan bir eylem iken azim başkasına zarar vermemeyi aklından bile geçirmemektir.

Halkın sorunlarını çözeceğim deyip söylediklerinin üzerine yatmak, yatmak konusundaki kararlılığı gösterir.

Duyarlılık, hassaslık, zayıf bir etkiye karşı tepki verebilme yeteneği.

Duyarlılık empati yapabilmeyi ve duygulu olmayı da kapsar, ilgili ve alakalı olmayı ifade eder.

Toplumsal duyarlılık göstermek yerine hizipsel duyarlılık göstermek aslında duyarsızlık değil midir?

Başta da söyledik herkes güvenilecek adam arar ve kendinin güvenilir olduğu iddia eder!

En fazla güvenilmesi gerekenler en yakınlar olduğu gibi devlet adına kamu görevi gören herkestir. Bu görev ister memuriyet olsun ister seçilmiş olarak bu görevi ifa ediyor olmuş olsun sonuç değişmez.

Memurun güvenilir olması da onu yönetene bağlıdır. Yöneticilerin çoğu da seçilmişlerden oluşuyor! Peki seçilmişler güvenilir midir? Yapılan araştırmalar da halkın seçilenleri güvenilir bulmadığı anket sonuçları ile sabittir.

Burada güvenilir olmayan durum ise güvenilir bulmadıkları insanlara seçmenlerin oy vermesidir.

Güvenilir portresi çizdiğini varsayıp oy verilmesi bir anlam ifade eder ama tutarlılık kararlılık ve duyarlılık adına güven vermeyen birini seçmek ne kadar güvenilir bir durumdur.

Ölçüm ve değerleme hataları yaptığımız için sonuç olan güvenirlik durumu doğru sonuç vermemektedir.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   Ali Cantürk

Tümü