Sayıştay, Esenler Belediyesinde yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı

Sayıştay Başkanlığı Esenler Belediyesinin 2020 yılı Mali İşlem ve hesaplarını inceledi.

22:14:26 | 2021-12-11

Sayıştay Başkanlığı, Belediyelerin 2020 yılına ilişkin mali işlem ve hesaplarına ilişkin denetim raporları geçen hafta yayınlandı. Esenler Belediyesi 2020 Sayıştay Denetim raporunda da bir dizi çarpıcı tespitlere yer verildi. Sayıştay’ın denetçileri Esenler Belediyesinde 13 adet Denetim Görüşünün Dayanağı Bulguları tespit ettiler

1. İdarenin Mülkiyetinde, Yönetiminde veya Kullanımındaki Taşınmazların Envanter Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Buna Bağlı Olarak Muhasebe Bilgilerinin Güncellenmemesi

2. Duran Varlıklar Amortisman Defterinin Tutulmaması ve Varlıkların Her Birinin İlgili Hesaplarda Ayrıntı Koduyla Gösterilmemesi Nedenleriyle Gerçeğe Uygun Amortisman Ayrılamaması

3. Hak edişlerden Yapılan Geçici Kabul Noksanlıkları Kesintilerinin Muhasebeleştirilmemesi

4. Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Eksik Tutarlarla İzlenmesi

5. Gider Tahakkukları Hesabının Hatalı Kullanılması

6. Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Eksik Tutarlarla Takip Edilmesi

7. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi

8. Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Müdür Olarak Görevlendirilmesi

9. İşçilere Yıllık İzinlerinin Mevzuatına Uygun Olarak Kullandırılmaması

10. Mevzuatın İcazet Vermemesine Rağmen Muhtarlıklara Nakdi Yardım Yapılması

11. Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Yapılan Bazı İhalelerin Şartnamelerinde Rekabeti Engelleyici Hükümlere Yer Verilmesi

12. Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi Hakkının Bedelsiz ve İhalesiz Olarak Devredilmesi

13. Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Kazı Bedellerinin Takip Edilmemesi....

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   Sayıştay Esenler Belediye Denetim Raporu M.Tevfik Göksu

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>