SİYASET DİLİ

Atalar boşu boşuna insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır dememiş!

19:29:07 | 2022-05-20

Atalar yine kap içinde ne varsa dışarı o taşar demiş.

İnsanlar sosyal bir varlık olarak birileri ile konuşma ihtiyacı duyar. Hatta beden dili diye bir dil vardır ki çoğu insan onunla konuşmaya başlar, onunla kapıları açar.

Beden dili güzel elbise, güzel kravat demek olmayıp, samimiyet kokan bir duruş, güzel bir bakış ve mesafeyi koruyabilme erdemidir.

Siyaset denen yönetme sanatının araçlarından biri de sözdür.  O yüzden iyi konuşan siyasetçilerin iyi siyasetçi sanılması da kaçınılmaz bir yanılgı türüdür.

Siyasilerin toplumun önünde olan kişiler olarak gerekli donanıma haiz bir şekilde, doğru, dürüst ve doyurucu konuşması beklenir. Bu beklenti de doğru ve dürüst olup bunları arayan insanların hakkıdır. Fanatiğin şakşakçının böyle bir beklenti içerisine girmesini beklemek abes olur.

Donanım azaldıkça hakaret üslubu gelişir. Bunu son yıllarda üzülerek de olsa görmekteyiz.

Zamanımız medya çağı olduğu için konuşmak her zamankinden daha çok anlam ifade etmekte, konuşmalara her zamankinden daha çok dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü kayıt imkânları ve konuşmaların yayılma hızı her zamankinden daha fazladır.

Çıkan sözler artık ok değil kurşun gibi olmakta, makamın büyüklüğüne göre bu kurşun tüfek değil taramalıdan çıkmış gibi zayiat vermektedir.

Ülkemizde kendinin bu konuda bilgisi ve becerisi olmadığını beyan eden sözde siyaset erbabı bir makama gelince otomatik olarak donanımsız olduğunu beyan etmiş olur ve bu donanımsızlık onu her geçen gün daha asabi, daha çekilmez, daha komik kılar.

Donanımsızlık zamanla da ortaya çıkar. İhtiyaçlar değişir yöneticilerin bu değişikliğe hazır olması gerekir. Lakin laf olsun torba dolsun diye konuşma anlayışı prim yapanlar çok bahsettikleri değişimde de sınıfta kalır o yüzden asabileşir.

Donanımsızlık ve donanımını yitirme durumunun farkında olmayan siyasetçi amiyane tabiri ile herkese salça olmaya başlar. Kamu gücünü kendi gücü zannedip daha da azgın ve saldırgan olabilir. Aslında çakaldır kendini kurt zanneder. Karşısına kurt çıkınca da kuyruğunu sıkıştırır ve kaçar.

Donanımsız kendini geliştiremeyen güzel konuşma dediğimiz şeyin sadece namesini taşıyan bu tür siyasetçilerin varlığı genel kültür ve eğitim sorunudur aslında.

Yaptıklarına değil konuştuklarına bakmak maganda kültürünün sonucudur. Maganda kültürü yayılıp yüz buldukça mafya ve terör kültürüne doğru evrimleşir. O yüzden maganda kültürüne müsamaha etmemek gerekir.

Anadolu hikmet ve irfanının kök saldığı bu topraklarda Anadolu kültürünü maganda kültürüne teslim eden her siyasetçinin ortak dili sert, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve itibarsızlaştırıcılık üzerinedir. Buna prim verenlerin tarih ve itibar özlemleri sahtekarlık kokmaktadır.

Siyaseti hizmet etmek amacı ile yapanların dili naif ve hoş olduğu kadar siyaseti menfaat ve çıkar için yapanların dili eşek arısı gibi olmakta bir dedikleri bir dediğini tutmamaktadır.

Anlasınlar diye maganda kültürüne, yine o kültürden birinin sözü ile cevap verelim “İnsan da iki delikten ses çıkar biz ağızdan çıkanlara bakıyoruz!!!”

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   Ali Cantürk

Tümü