Tekstilkent’te Usulsüz Bir Yönetim Anlayışının Kalıcı Yerleşmesi

Tekstilkent Kooperatifi geçmişten günümüze kadar görev sürelerinin başlamasının hemen akabinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İdari Müdür ve personeller üzerindeki etkileri ile birlikte güçlünün Hukuku’nun egemen olduğu usulsüz bir yönetim anlayışının kalıcı yerleşmesi insanlar üzerinde kaygı ve endişe etkilerini sürekli olarak artırmaktadır.

21:59:35 | 2019-08-23

 -- Adversting 5 --

Haber & Yorum; Şenol Özyurt

Bunun insani değerler üzerinde kalıcı tahrifat yapması ile Adalet, Hukuk, Ahlak, Dürüstlük, Güven, Huzur kaybolması ile telafisi mümkün olmayan bir yapıya bürünmüş olması biz kooperatif ortaklarını yatırımlarımızın geleceğine dair bütün ümitlerimizin yitirilmesine sebep olmuştur.

TEKSTİLKENT 'İ YA YÖNET YA TERK ET!

Pişkinler, Şişkinler, Şaşkınlar, Devrini Kapatacağız Tekstilkent’te,

TEKSTİLKENT' Tİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YÖNETEMEZSİNİZ!

Hırsızlar, Arsızlar, Nursuzlar, Güruhunda Tekstilkent’i hep birlikte temizleyeceğiz.

TEKSTİLKENT'İ ORTAK AKILLA YÖNETİLECEK!

Bilgili İlgili Çalışkan Mütevazı İnsanları Göreve Getireceğiz Tekstilkent’te

Hepsi Bu !

İSTİFA ONURLU BİR MÜESSESEDİR.

Her şey tekstilkent’in geleceği güçlü bir marka ve mülk değerine ulaşarak huzurlu bir kent olması için,

Adalet ; ( Adl ) Kökünden Gelen ‘’Adalet Kavramı Sözlükte, İnsaflı ve Doğru Olmak, Doğru Davranmak, Zülmetmemek, Eşit Olmak, Her Şeye Hakkını Vermek, Düzeltmek, Mütedil Olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, itikamet ve hakkaniyet ‘’ anlamına gelmektedir.

Hukuk; 1.) Haklar, İnsan Varlığına Temel Oluşturan Hak ve Adalet kavramı; Haklar.2.)Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, Tüze; Ahbaplık,

Dostluk.3.) Yasaların Cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren Bölümü; İnsan ve Yurttaşlık Haklarını Kuram ve Uygulama Açısından Uygulayan Bilim.

Ahlak; İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü, kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan nitelikler. dürüst ; “Doğru” Kimse Anlamına Gelir.

Dürüstlük İçtenlik, Doğruluk, Açıklık, Doğrudan’lık Gibi Kişilik Özelliklerine Sahip Olmayı İşaret Eder. Yalan, Hile, Düzenbazlık Gibi Olumsuz Eylemleri Değil, Doğruluk ve Gerçekçilik Gibi Olumlu Eylemleri İçerir. Güvenilirlik, İçtenlik, Kibarlık, İnsaflılık ve Adalet Gibi Erdemleri de Beraberinde Getirir. Ahlaken Doğru Olana Verilen Addır.

Güven; Korku Çekinme ve Kuşku Duymadan İnanma ve Bağlanma Duygusu, İtimat Yüreklilik ve Cesaret Huzur; insanın içinde duyumsadığı rahatlık duygusu, gönül rahatlığı, iç rahatlığı, baş dinçliği, rahatlık içinde bulunma durumu, dinginlik, çekişmesizlik.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   İstanbul Esenler Esenler Belediyesi Esenler Kaymakamlığı Sultangazi

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>