Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Aralık 2019 Haber Bültenleri Özeti

Türkiye İstatistik Kurumu hazırlamış olduğu Aralık 2019 İstatistik raporu

13:50:32 | 2020-01-03

 -- Adversting 5 --

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri, 2018 Ülkemizde 2 223 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2019 Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %0,9 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2019 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı. İstanbul’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,46 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2019 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık %0,08 düştü.

Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2019 Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 153 556 oldu. İstanbul’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 190 059 oldu.

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2018 Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı %14 arttı.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Kasım 2019 Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Kültür Ekonomisi, 2018 Kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre %23,4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu.

Dış Ticaret Endeksleri, Ekim 2019 İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 azaldı.

İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2018 İmalat sanayi işyerleri tarafından 2,9 milyar m 3 su çekildi.

Sosyal Koruma İstatistikleri, 2018 Sosyal korumaya 442 milyar 607 milyon TL harcandı.

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ekim 2019 Tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2019 Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ekim 2019 Ticari süt işletmelerince Ekim ayında 753 bin 569 ton inek sütü toplandı.

Satınalma Gücü Paritesi, 2018 SGP’ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 64 oldu.

Ciro Endeksleri, Ekim 2019 Toplam ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %9 arttı.

İşgücü İstatistikleri, Eylül 2019 İşsizlik oranı %13,8 seviyesinde gerçekleşti.

Perakende Satış Endeksleri, Ekim 2019 Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 arttı.

Konut Satış istatistikleri, Kasım 2019 2019 Kasım ayında 138 372 konut satıldı. istanbul’da 2019 Kasım ayında 24 924 konut satıldı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2019 Tarım - ÜFE Kasım ayında %1,76 arttı.

Eğitim Harcamaları istatistikleri, 2018 Eğitim harcamaları %21,6 artarak 214 milyar 637 milyon TL oldu.

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2018 Maden işletmeleri tarafından 249 milyon m 3 su çekildi.

Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, 2018 Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2018 yılında 17 853 girişim faaliyette bulundu.

Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2019 Tüketici güven endeksi 58,8 oldu.

 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018 Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %31,0 ile İstanbul aldı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2019 Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,45 düştü.

 İnşaat Maliyet Endeksi, Ekim, 2019 İnşaat maliyet endeksi aylık %0,07 arttı.

Kazanç Yapısı Araştırması, 2018 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 001 TL oldu.

Sektörel Güven Endeksleri, Aralık 2019 Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı.

Tıbbi Atık İstatistikleri, 2018 Sağlık kuruluşlarında 89 bin ton tıbbi atık toplandı. İstanbul’da sağlık kuruluşlarında 22 476 338 kg tıbbi atık toplandı.

Yenilik Araştırması, 2018 Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %36 oldu.

Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri, 2018 Ülkemizde 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.

Katı Yakıtlar, Ekim 2019 En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2019 Ekonomik güven endeksi 93,8 oldu.

Sektörel Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2018 Su kaynaklarından 17,5 milyar m 3 su çekildi.

Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2019 Bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı.

Dış Ticaret istatistikleri, Kasım 2019 Ülkemizde ihracat %0,1, ithalat %9,7 arttı.

İstanbul’da ihracat % 2,28 azalarak 7 milyar 582 milyon dolar, ithalat % 10,46 artarak

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :  

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>