YÖNETİŞİM VE BELEDİYELER

Ağzı olan konuşur, kürsüye çıkan sallar ve hep aynı adamlar konuşur hep aynı adamlar sallar ise o ülke uyur, hem de ayakta uyur.

14:20:13 | 2019-12-19
ALİ CANTÜRK
ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

Ağzı olan konuşur, kürsüye çıkan sallar ve hep aynı adamlar konuşur hep aynı adamlar sallar ise o ülke uyur, hem de ayakta uyur.

Zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe, yönetim becerileri demek olan yönetişim de ölçülür hale geldi.

Ölçümler; hizmet üretimi, buna ilişkin kararlar, hizmetten etkilenenlerin verdikleri tepkiler, iyi yönetim adına oluşturulan göstergeler ile ölçümlenebiliyor artık.

Stratejik Plan ile uyumu olmayan performans göstergelerinde rakam sallamayı artık iş ile az ilgilenenler bile yemiyor. Hele hele metodolojisini süreçler, yönetişim ilkeleri ve ölçme döngüsü üzerinden kuranlar birilerinin salladıkları rakamlara gülüp geçiyor.

Öyle hikâyeden esenlik, güzellik, güvenilirlik, çağdaş, dürüst yazmak kolay. Yönetişim ilkeleri olarak; teslimiyet ve katılım, adil olmak, sorumlu ve duyarlı olmak, etkili ve verimli olmak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve tutarlılık adına ne yaptığına bakılır.

Bu ilkeler uygulanırken kaynak kullanımın nedir, kurumsal işleyiş nasıl, hizmet sunumun nasıldır, karar alma süreçlerin nasıl işliyor bunlar takip edilir. Bu takipler sözlü beyandan çok yazılı dokümana göre yapılır.

İş bilmeyenler yazılı iş yapmayı prosedür zannedebilir! Oysa yazı ile veri temelli anlayış hâkim kılınır, ölçülebilir göstergeler oluşturulmuş olur.

Zaman ilerledikçe ihtiyaçlar değişiklik göstermektedir. Özellikle teknolojinin ilerlemesi, haberleşmenin kolaylaşması neticesinde iş yapmanın yanında işin kalitesi, hayatınn kalitesi gibi kavramlar oturmaya başlamıştır. Vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek olan belediyeler, vatandaşların artan beklentilerini karşılamak için veri temelli, katılımcı, entegre ve işbirliğine dayalı çalışmaya özen göstermek durumundadırlar. 

Bir taraftan daha kaliteli hizmet sunmaya çalışırken, diğer taraftan vatandaşı da karar mekanizmalarına dâhil eden belediyelerin kararlarının kalitesi de artar. Katılım süreçlerinin kalitesi katılımın kapsayıcılığıyla ve katılım öncesinde sunulan bilgiyle gelişir. Ölçülen ve kıyaslanan performans artar.

Sözde tüm belediyeler şeffaf! Hatta bazıları stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi, ve performans göstergelerinde yönetişim, katılım, yerel demokrasi, şeffaflık demesine rağmen

  Sayıştay raporu ve bu raporun değerlendirildiği yönünde bilgi paylaşımı,

 İç denetim raporu,

 Belediye meclis denetim raporu,

 Meclis imar komisyonu gündemleri ve tutanakları,

 Güncel şehir imar planlarına erişim,

 Belediyenin yapmış olduğu ihalelerin kararlarını neden adam gibi kamuoyu ile paylaşmaz.

Beş yıllık performansları ayaklar altında sürünen belediyeler sürdürülebilir yerel kalkınma hedefleri koysalar da kurumsal işleyişlerini oturtamadıkları, katılımdan uzak yönetim anlayışı, temsiliyetten uzak, kanunda bile olmayan danışman unvanı ile birilerini besledikleri müddetçe vasat bir yönetimden öteye geçemeyeceklerdir.

Çöp, çamur, çukur problemini çözmek kolay. Çamurlaşıp çukurlaşan, işkembeleri ile çöplüğe dönen asalaklardan kurtulmak zor gözüküyor.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :  

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>