• BÜTÇE VE BELEDİYELER

  Esenler belediyemiz 2022 bütçesini 710.500.000- TL olarak açıkladı. Belediye Meclisinden oy çokluğu ile geçti.

  14:43:07 | 2021-10-11

  Bütçenin kabul edilmesinin ardından Başkan Göksu bir teşekkür konuşması yaptı ve tahmini bütçenin gider oranlarındaki artışlar hakkında şöyle konuştu:“710 milyonluk bir bütçemiz var. 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 34.70 oranında bir artış var. En yüksek artışımız yüzde 183 ile kadın, aile ve gençlik hizmetlerinde. İkinci en büyük artışımız yüzde 68 ile yatırımlarda. Bir belediyenin zihinsel okumasını yapacaksanız bu rakamlarla yapabilirsiniz. Üçüncü artışımız ise kamu hizmetlerinde olmuştur. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde ortaya çıkan tablo. Bütçe temelleri bizim resmi rakamlarımız çerçevesinde ortaya çıkar. Esenler Belediyesi’nin esas harcama kalemlerine baktığımızda sadece 2021 yılı kentsel dönüşümde harcadığımız rakam 1.8 milyardır.”

  2022 bütçesi için mecliste yapılan oturumda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “2022 yılı ortasında yeni bir bütçe revizyonuyla karşınıza geleceğiz” diyerek, “Bugün 2022 yılı bütçemizi oyladık. Bütçemiz hepimiz için hayırlı olsun. 2022 yılı ortasında yeni bir bütçe revizyonuyla karşınıza geleceğiz. Çünkü yatırımlarımızın bir kısmını buraya ilave etmedik. Onlar netleştikçe yeniden bütçe yapmak durumunda kalabiliriz.”

  Bu söylenenler yalın olarak dinlenince, bütçe değil temenni ya da icraatın içinden programı için güzel bir final konuşması olurdu. Bütçeleme resmi bir işlem ve silsile halinde işleyen bir sürecin devamıdır.

  Belediyelerin bütçe hazırlık süreci belediye başkanının sorumluluğunda olan stratejik planın hazırlanması ile başlar. Belediye başkanı bütçeyi hazırlamakla görevlidir. Belediye bütçesi hazırlanırken üst yönetici olan belediye başkanı, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere “Bütçe Çağrısı” yapar. Temmuz sonuna kadar birimler gider tekliflerini mali hizmetler birimine verirler. Mali hizmetler birimi idarenin bütçe tasarısını oluşturur ve belediye başkanı 1 Eylül’e kadar bütçe tasarısını belediye encümenine verir. Belediye encümeni 30 gün içerisinde bütçe tasarısını inceler ve bir rapor hazırlar. Encümene sunulan bütçe tasarısı aynı zamanda 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da gönderilir. Bütçe tasarısı belediye başkanı tarafından son kez incelenir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde 1 Ekim’den önce, büyükşehir belediyelerinde ve diğer belediyelerde 1 Kasım’dan önce belediye meclisine sunulur. Belediye meclisi bütçeyi kendi bünyesinde oluşturduğu Plan ve Bütçe Komisyonunda inceletir. Belediye meclisi, komisyondan gelen bütçeyi Komisyon toplantı süresi de dâhil olmak üzere en çok 20 gün içinde görüşüp, karara bağlar. Böylece belediye bütçesi oluşmuş olur.

   

  Süreç bilindiğinde, zihinsel okuma yapma ihtiyacı olmadan, standart oldu bitti mantığı ile bütçenin yıllık olma ilkesi bile bilinmeden “ek bütçe” ihtiyacının olacağı öngörüsü revizyon olarak sunulmakta, yatırımlarımız buraya ilave edilmedi denilerek komiklik sergilenmektedir.

  Bütçe keyfe keder dostlar alışverişte görsün diye hazırlanmış, prosedür yerini bulsun diye oylanmış, daha başında hikayeden hazırlanan stratejik planı bütçe tahmini (2.153.850.000) zıvanadan çıkartılmıştır.

  Bilip bilmeden rakam sallayanlara hatırlatalım, belki unutmuşlardır, stratejik plan bütçe rakamlarını hatırlatalım ve ciddiyete davet edelim.

  2020-2024 STRATEJİK PLAN BÜTÇE TAHMİNİ

  H.1.1

  Planlı Yapılanma ve Kentsel Dönüşüm Projelerini Desteklemek ve Özendirmek

  204.630.000

  H.1.2

  Yol Ağının Geliştirilmesi, İyileştirilmesi ve Ulaşımın Rahatlatılması İçin Etkin ve Verimli Çalışmaları gerçekleştirmek

  449.965.000

  H.1.3

  Rekreasyon Alanlarını Geliştirmek, Yaygınlaştırmak ve Etkin Yönetimini Sağlamak

  110.460.000

  H.2.1

  İhtiyaç Sahiplerinin Sağlık, Sosyal ve Ekonomik Yönden Yaşam Standartlarını Yükseltmek

  40.350.000

  H.2.2

  Sosyal Dayanışma ve Topluma Kazandırma Faaliyetlerini Etkin Olarak Gerçekleştirmek

  10.820.000

  H.2.3

  Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleri Yaygınlaştırmak, Toplumsal Birlikteliği Pekiştirmek

  75.100.000

  H.2.4

  Sporcuları Desteklemek ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmek

  5.400.000

  H.2.5

  Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi İçin Gerekli Görülen Adımları Atarak Esenler’i Cazibe Merkezi Haline Getirmek

  39.820.000

  H.2.6

  Kadınların ve Gençlerin Eğitimi ile Gelişimine Destek Çalışmalarında Bulunmak

  50.950.000

  H.3.1

  Temiz Şehir Uygulamalarını Etkin Gerçekleştirmek

  421.100.000

  H.3.2

  Güvenli Sokak ve Park Projelerini Gerçekleştirerek Daha Yaşanabilir Bir Esenler Oluşturmak

  42.160.000

  H.3.3

  Toplum Sağlığını Tehdit Eden Riskleri Azaltmak

  33.960.000

  H.3.4

  Afete Hazırlık Çalışmalarını Daha Etkin Gerçekleştirmek

  3.970.000

  H.4.1

  Kurumsal Yönetim Sistemlerini Geliştirmek ve Uygulamak

  750.000

  H.4.2

  İnsan Kaynaklarının Etkin ve Verimli Hizmet Üretebilmesi için Niteliklerini Geliştirmek

  72.500.000

  H.4.3

  Mali Kaynakları Arttırmak ve Etkin Kullanımını Sağlamak

  63.550.000

  H.4.4

  Yönetim Bilgi Sistemleri ve İletişim Teknolojileri Kullanarak Hizmet Kalitesini Arttırmak

  26.480.000

  H.4.5

  Çalışma Mekânlarının İyileştirilerek Sunulan Hizmetin Verimliliğini Arttırmak

  374.750.000

  H.4.6

  Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkileri Geliştirmek

  87.375.000

  H.4.7

  Mevzuata Uygun Yönetim İşleyişini Sürdürmek

  6.505.000

  H.5.1

  Akıllı Şehir Projesi Uygulama Adımlarını Gerçekleştirmek

  3.255.000

   

  TOPLAM

  2.123.850.000