GÖRÜNEN ARTÇILAR

Her depremin artçıları vardır, bu kaçınılmaz bir olaydır.

14:20:07 | 2020-01-23
ALİ CANTÜRK
ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

Birçok belediyemizin, başından savma adına yaptığı yönlendirme, yeni bir tür artçı ile karşı karşıya bırakıyor bizleri!

5.8 ve 4.6 lık sallantı sonrası deprem kendini hatırlattı. Halkımız yapı stoklarının eski olması ve binalardaki hasar sonrası belediyeye gitti.

Belediye vatandaşa yardımcı olmak üzere yol gösterdi! Şehircilik il müdürlüğüne yönlendirdi.

Gayet masum gibi görünen bu yol gösterme, aslında yazıda bahsettiğimiz artçılara yol açacak gibi duruyor.

Belediye siyasi sonuçlarından korktuğu için halkımız yönlendirdi ama sonucunu vatandaşa anlatmamıştı.

Binlerce şikâyet gittiği söyleniyor! Korku ile sığındığı kapının başına neler açacağını bilmeyen masum vatandaş, şehircilik il müdürlüğünün ihale açması ve yapı hasar belirlemesi sonucu acı gerçekle karşılaşacak gibi duruyor.

Yaşadığımız ilçeden örnek verecek olur isek yapılaşma süreci ve yapıların durumu göz önüne alındığında, riskli yapı tespitlerinde sonucun yıkım kararı olduğu görülecektir.

Riskli yapıların binaların yıkılması gerekli midir? İmar barışı ile binalara iskân veren anlayış güçlendirme yapana bu hakkı niye tanımaz. Sağlam ve çürük ayrımı yapmadan para ile bu hakkı tanıyan çürük anlayışın anlayışı sağlıklı mıdır?

Gerek iktidar ve gerekse belediyeleri ne hikmetse, bina güçlendirme denen gerçeği görmezden geliyor ve yıkıp yapmayı kentsel dönüşüm diye pazarlamayı marifet diye sunuyorlar.

Oysa o bölgenin hiçbir sorununa çözüm olmayan bina yıkıp yapma kentsel dönüşüm değildir.

Aynı şekilde kentsel dönüşüm adı ile riskli olmayan ranta dayalı projelerin kentsel dönüşüm olmayacağı gibi. Aynı kanal İstanbul çevresine yapılacak ucube ve ranta dayalı şeylerin kentsel dönüşüm olmayacağı gibi!

“Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda, riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi tamamlandıktan sonra, tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.”

Binayı yıkmak için 2/3 oran anlayış ne hikmetse güçlendirmede 4/5 gibi daha büyük bir oran aramaktadır. Kafanın tekniğe ve bilime değil paraya çalıştığı burada da görülmektedir.

Başka bir artçı da sözde esenlik kenti Esenlerimizin sokaklarında görülmektedir.

Ekonomik darboğaz ve iktidarın ekonomideki beceriksizliği yollarda dilenen ve yolda yürürken, yanına gelip, bir ekmek parası verir misin diyenlerden geçilmemektedir.

İstanbul seçimlerinin artçıları da yeni yeni hissediliyor! Rant ve ihanet odaklı belediyecilik açıkta kalınca daha önce kendilerine yapılan rezilce taktikler ile yok sayma yoluna gidiyor ama bunun halkta karşılığı olmadığı ve ters teptiğini unutmuş görünüyor.Her depremin artçıları vardır, bu kaçınılmaz bir olaydır.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :  

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>