HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI

Anadolu’muzun güzel ve yanık bir türküsüdür Hastane önünde incir ağacı isimli türkü.

18:52:10 | 2020-05-13

Bir de müdür beyin yeşil kürkü, yeni çıktı bu türkü isimli oynak ritimli türkümüz de vardır.

Türküler yaşanmış olayları anlatır, kimi zaman ağlatır, kimi zaman oynatır ama hep gerçekleri anlatır.

Zamanımızda mikrofonu eline alıp ta gerçekleri anlatamayanlar yüzünden, gerçekler anlaşılamamaktadır. Gerçekleri anlatamamak ya işi bilmemekten veya işine gelmediğinden dolayıdır.

Hastane önünde incir ağacı diye başlık atmamın sebebi incir gibi arsızca kök salan, yap ama nasıl olursa yap, konuş ama gerçekleri saklayabildiğin kadar konuş anlayışına dikkat çekmektir.

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 1. Bölümünün açılması ile gündeme gelen hastane yolunun yapılması ve bu kapsamda yap işlet devret modelinin ülkeye kazığı ile Yeşilköy Havalimanında iki pistin imha edilerek salgın hastanesi diye başlanıp hasta turizmine evrilen alan ile ilgilidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ibb.gov.tr (veya istanbul.gov.tr) web sitesinden İBB nin hazırlamış olduğu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Performans Programları (PP) ve Faaliyet Raporlarından (FR) incelendiğinde Başakşehir Şehir Hastanesinin süresinin geciktiği buna bağlı olarak, gerek ulaşım gerekse metro yatırımlarının AKP döneminde akamete uğratıldığı görülecektir.

Yeri gelmiş iken çıkardıkları kanundan haberi olmayanlar ve bilmeyenler için Performans Esaslı Bütçeleme ve buna bağlı Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu hakkında da kısaca bilgi vermekte fayda vardır.

Performans Programları ait olduğu yılda yapılacak işler ve maliyetlerini gösterecek şekilde Mayıs ayından itibaren hazırlanmaya başlanarak Ekim Belediye Meclisinde kabul edilerek bir sonraki yılda uygulamaya konulur.

Faaliyet Raporu ise ait olduğu yılda yapılan işleri ve maliyetlerini gösterecek şekilde Ocak ayından itibaren hazırlanmaya başlanarak Nisan ayındaki Belediye Meclisinde oylanarak kabul veya red edilir ve Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. İBB’nin 2019 yılına ait faaliyet raporu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belediye meclis toplantıları 3 ay süreyle iptal edildiği için Temmuz ayında toplanacak ve Faaliyet Raporları da bu mecliste görüşülecek ve Temmuz ayı sonunda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu sebeple 2019 yılında yapılan işlerle ilgili bilgiler elimizde bulunmamaktadır.

Mevzuat gereği kapsam dışındaki kurumlar hariç tüm kamu kuruluşları bu Performans Programları ve Faaliyet Raporlarını hazırlayarak yayınlamak zorundadırlar. İstisnai durumlar hariç olmak üzere bu Performans Programlarına göre faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar.

Bilindiği üzere Başakşehir Şehir Hastanesi Başakşehir ilçesinin 1. 2. Ve 4. Etap Bölgesi ile (Başak ve Başakşehir Mahalleri) Kayaşehir Bölgesi arasında kalmaktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanabileceği gibi raylı taşıt sistemi (Metro) ile sağlanabilecektir. Raylı Sistem Başakşehir Metrokent durağı ile Kayaşehir arasında olacaktır.

Başakşehir Şehir Hastanesinin temelinin 2014 yılında atıldığı göz önüne alınırsa o zamanlarda İBB yönetiminde bulunanların bu hastanenin yollarının yapımı için hiçbir teşebbüste bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Sadece metro yapımına başlanmış onunda yapımı %8 oranında kaldığı İBB 2018 yılı FP dan anlaşılmaktadır.

Mevcut yönetime bunun suçunu atmak, en basitinden çıkardıkları kanun ve mevzuatı bilmeden iş olsun diye konuşuyorlar deme hakkını bize vermektedir.

Yeşilköy Havalimanına salgın hastanesi yapılması işi de yine kanun ve mevzuatı bilmemekten öte, takmıyoruz demenin vurdumduymazlığı ile yapılmaktadır. 4734 nolu Kamu İhale Kanunu’nun; ihtiyacın ortaya çıkması, imar işlemleri, projelendirme, yaklaşık maliyet ve ihale usulleri konuları ihlal edilmiştir. Salgın Hastanesinden Hastane Turizmine evrilen, söylenen niyet ve saklanan niyet arasında kısa sürede bu kadar tornistan yapıldığı görünce arazinin talan edileceği ve kamu zararının sır kapsamı ile saklanacağı kamu yararı diye zararın incir ağacı gibi kök salacağı ne yazık ki kabak gibi ortadadır.

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   İstanbul Esenler Esenler Belediyesi Esenler Kaymakamlığı

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>