KAMU ADAMI OLAMADAN İŞ YAPANLAR

Belli bir makama belli bir tensip ile gelip ehliyet ve liyakat denen kifayetlerden makam icabı nasiplenenler çok konuşur. Çok konuşunca da bir şeyler bilmediği, orada kedi ve kasap denklemi dahi kuramadığı gözükür.

20:49:25 | 2020-07-19
ALİ CANTÜRK
ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

Sıradan bir memuriyete bile sınav ile eleman alınır iken, bazı işlerde teknik yeterlilik aranır iken, belediye başkanlığı, bakanlık gibi makamlarda bunların aranmaması bilmeden iş yapmanın ilk adımı oluyor herhalde!

Bu ülkede belediye başkanları, bakanlar ita amiridir! Ödeneklerden ve ödemelerden sorumludur. Ödenek ve ödeme denince ilk akla gelen şey ihaledir!

Ülkemizde ihale denince ilk akla gelen 4734 sayılı ihale kanunu ve onun temel ilkelerinden olan ve ilk olması gereken şey ise ödeneği olmayan işin ihalesinin olamayacağıdır!

Malum iktidar, kendi çıkardığı kanunu, yüz kusur kez değiştirme çabasına girse de kanunun özü ve temel ilkeleri değişmiyor!

“Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkân verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.) Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.”

Ödenek yaklaşık maliyetin kdv tutarlı halidir! Yaklaşık maliyet ihale sürecinin hemen hemen her aşamasında dikkate alınacak önemli bir değerlendirme aracıdır.

Yaklaşık maliyet; bütçenin programlanmasında, ihtiyacın büyüklüğünün belirlenmesinde, ihale aşamasında ödeneğinin temininde, yeterlik kurallarının belirlenmesinde, alım şekli, ihale usulü ve ilan şeklinin belirlenmesinde (3/g, 21/f, 22/d) maddeleri kapsamına girilip girilmediğinin değerlendirilmesinde, eşik değer mukayesesinde, ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmaması hususunda, tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, aşırı düşük teklif değerlendirmelerinde belirleyici olan önemli bir araçtır.

İhtiyacı doğru belirlemeyenler, yaklaşık maliyeti doğru hesaplayamayanlar, doğal olarak ödeneği de doğru belirleyemeyecek işleri yarım bırakacak ve bilmediklerini de bilmeden boş boş konuşacaktır.

Bir bakan efendi yapılmayan bir baraj için ödenek yok diyor!

Kanun ne diyor ödeneği olmayan işin ihalesi olmaz diyor. Bakan efendi ya ne dediğini bilmiyor ya da büyük bir usulsüzlüğü saklamak için mugalata yapıyor!

Bir belediye başkanı da seçim vaadi olarak sunduğu, alt yapısını hazırlamadığı ve ne şekilde başlandığı belli olmayan bir işin resmini gösterip İBB yatırımlarımızı durdurdu diyerek mugalata yapıyor.

Sormak lazım o resmini gösterdiği projenin yaklaşık maliyeti ve ödeneği var mı? İhale yapılmadan, tabelasını asmadan o kadar işi yapıp mahallede yarım beton yığını bırakmayı nasıl başardın diye sorsak, biz iş yaparız onlar bakar diye mugalata yapar.

Kürsüye çıkınca konuşmuş olmak için konuşmak, soru sormuyorlar diye gelişi güzel konuşmak kimseyi kamu adamı yapmıyor. Kamu adamı çok konuşan, iş olsun diye iş yapan değil, her şeyden önce kamunun hazırladığı kanun uyarınca iş yapan demektir.

 

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   İstanbul Esenler Esenler Belediyesi Esenler Kaymakamlığı

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>