• KİTAP YAZMA İDDİASI

  Kitabını yazmak, alnını karışlamak gibi büyük bir iddiadır.

  00:59:42 | 2021-11-22
  ALİ CANTÜRK
  ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

  Bu iddiaların ispatı iddia sahibine aittir. Ben yaptım oldu ispat değildir. Teğet geçti demekle geçmediği gibi.

  Mevcut ekonomik durumu incelediğimizde bu iddia sahibinin bu iddiasının geçersiz olduğu zandan öteye geçmediği görülecektir. Şimdi bunları yazdığımız için elinize gözünüze dursun da diyebilirler. Nasıl olsa ağızları alıştı.

  Her şeyden önce ortada böyle bir kitap yoktur. Hadi onu geçtik diyelim, kitabını yazdım diye övünecek ekonomik bir başarı da yoktur.

  Kalkınma ile büyüme farkına hiç girmeden, kalkınmanın konusu olan insani gelişme endeksi, Arge ve gelir adaletsizliği gibi konulara değinmeden, büyüme konusunu ilgilendiren cari açık, dış ticaret açığı, işsizlik, dış borç, enflasyon, MB mevduatı gibi konulara değinildiğinde ortada iç açıcı bir durum olmadığı görülmektedir.

  Büyüme konusu maddeleri anlaşılması adına aşağıya sıralıyorum. Aklıselim, vicdan ehli her okuruma sormak isterim 2001 yılında G20 sıralamasında 18. Sırada olan ülkemiz 2021 itibari ile 21. Sıraya gerilemiş olup, aşağıdaki maddelerden hangisinde ekonomi kitabı yazdığını iddia eden başarılı olmuştur?

  -Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve kişi başına GSYİH (Tarım, inşaat, ticaret, imalat, ulaştırma, hizmet sektörleri): 2021 yılı üçüncü çeyrek itibari ile 780 milyar Dolar GSYİH,9208 dolar Kişi başı GSYH, Bütçe /GSYH=-1,2, 446,5 milyar dolar borç.

  -Ekonomi Genel Dengesi (Sabit sermaye yatırım harcamaları, yabancı sermaye): 2021 yılı 3. çeyrek itibari ile cari işlemler dengesi -18,4 milyar dolar.

  -Kamu Finansmanı Dengesi (Kamu borcu, SGK, merkezi yönetim):  2021 yılı üçüncü çeyrek -78,5 milyar TL bütçe dengesi,1.135 milyar TL merkezi yönetim iç borcu, 102,2 milyar dolar merkezi yönetim dış borcu. GSS primine rağmen açık veren bir SGK.

  -Nüfus ve istihdam:2021 yılı üçüncü çeyrek işsizlik oranı %11,5 genç işsiz oranı %21,9.

  -Parasal gelişmeler (MB Bütçesi, döviz): 2021 yılı üçüncü çeyrek Swaptan arındırılmış -35,4 milyar dolar

  -Fiyat Hareketleri: 2021 yılı üçüncü çeyrek itibari ile ÜFE:46,31, TÜFE:19,51

  -Dış Ticaret: 2021 yılı üçüncü çeyrek itibari ile Dış ticaret dengesi -20,3 milyar dolar

  Bu duruma dayanarak, olmayan kitabın yazılamayacağı da görülmektedir!

  Bu gerçekler ortada iken ekonominin kitabını yazma iddiası hesap sorulamaz eminliği içinde algı çalışması, rakipleri küçümseme edası olma ihtimali taşımakla beraber doğru ve hakikatten uzaklaşmanın eminliği ile beyan verilme durumu da taşıdığı için “agnotoloji” biliminin konusuna da girmektedir.

  Bu durum bilmediğini bilmeme, halktan ve hakikatten uzak kalıp doğruluk algısını kaybetme durumudur. Kitabı yazma iddiası bilmediğini bilmemekten de öte bilmeyen, bilmediğini de bilmeyen ama en doğru bildiğini iddia etme durumudur.

  Gerçek, böyle bir durumun da kitabın yazılmadığını da ortaya acı bir şekilde koymaktadır.