• STAJ

  Staj; en basit ifadesi ile okulda öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesi durumudur. Lise, ön lisans ve lisans eğitimi sırasında ve sonrasında uygulandığı görülür.

  16:59:39 | 2020-07-29

  Her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri, mesai mefhumunu kavramaları amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmanın adıdır staj.
  Stajların amacı, öğrencilere öğrenim gördükleri öğretim programıyla ilgili olarak edindikleri bilgilerin uygulama alanları kapsamında bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmaktır. Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek için staj yapmak zorundadır.
  Lise dönemi stajları okullar ayarladığı için staj sorunu pek yaşanmamaktadır! Bu durum ön lisans ve lisans eğitimi stajı için aynı durumda değildir.
  Birçok kurum ve kişi, 5510 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince, yükseköğrenimleri sırasında yurt içinde zorunlu işyeri eğitimine tâbi tutulan öğrencilerin, “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” primleri işyeri eğitimi süresince üniversite tarafından ödenir ve herhangi bir işyerinde çalıştığı için sigortalı olduğunu belgeleyen öğrenciler için ayrıca sigorta yapılmaz ancak bu öğrenciler için % 1 oranında meslek hastalığı ve iş kazası pirimi yatırılır kaidesini de bilmemektedir.
  Staj ayarlamak öğrenciler için eziyete ve kabusa dönmektedir. Burs bulmak, staj yeri ayarlamaktan daha kolay olmaktadır maalesef bu ülkede! Lafa geldi mi balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek gerekir lafı manifesto olarak dillerde dolaşır.
  Torpilliler naylon staj yaparak bu işin cılkını çıkartırken, masum vatandaş evladı staj yerinde kendini gösterip staj sonrası o iş yerinde kalma derdinde, çaycılık ve fotokopicilik mesleklerini öğrenmekle meşguldür!
  Staj yapılabilecek dönemler, eğitim-öğretim ve sınav dönemleri dışındadır. Ancak, ilgili eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırdığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretim ve sınav dönemleri içerisinde de staj yapabilirler.
  Staj süreleri ve dönemleri ilgili birimlerce belirlenir. Eksik kalan stajların tamamlanması veya kabul edilmeyen stajların tekrar edilmesi gibi zorunlu haller dışında bir işyerinde 15 iş gününden daha az süreyle staj yapılmamalıdır!
  Her iş kolunun kendine göre icapları vardır. Ben teknik adamım, kendi sektörümü bilirim. Bu yıl üniversite mühendislik sayıları düşürülse de yıllık ortalama on bin mezun verdikleri için bu kadar öğrencinin stajı sorun olmaktadır.
  Sektörün daralması ile birlikte sıkıntı iyice artmış gözükmektedir. Ülkeyi yönetenler beton sevdasından vazgeçmediklerine göre, ihalelerin idari şartnamesine işin büyüklüğüne göre stajyer bulundurma zorunluluğu getirilirse bu sıkıntı aşılmış olur.
  Öğrencilerin büyük çoğunluğu para istememektedir. Teknik adam vasfı taşımayıp müteahhit kimliğine bürünen birçok kodaman, staj karşılığı kendileri para talep etme terbiyesizliğini bile düşünmektedir!
  Eğitimli neslin önemli basamaklarından olan staj, keyfe bırakılmamalıdır. Kamu denetimi ve katkısı bu konunun üzerine odaklanmalıdır.