STRATEJİK PLANLAMA VE PLANSIZ DEMEÇLER

Bilindiği üzere nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereği Stratejik Plan hazırlamak zorundadırlar.

11:47:10 | 2020-03-04
ALİ CANTÜRK
ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

Belediye Kanunu gereği 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra 6 ay içinde nüfusu 50.000’in üzerinde olan tüm belediyeler 2020-2024 Dönemi 5 Yıllık Stratejik Planını hazırlamak zorundadırlar. Bu durumda ise önceki dönem stratejik planları uygulama dönemleri sona ermiş olmaktadır.

Kanun ve yönetmelikleri hazırlayanlar iyi hazırlıyor hazırlamasına da iş uygulamaya gelince işin rengi değiştiriyor.

Startejik Planlarda yazılanı belediye başkanları anlatır! Hatta fazlası ile anlatır! Belki konuşan ne konuştuğunu biliyor da meramını anlatırken farklı dillendiriyor. Bu kurnazlığa biz atmasyon demiyor, nezaket gereği plansız demeç diyoruz!

Stratejik plan yazılı olduğu için biraz daha usturuplu davrananlar, konuşurken o usturubu kaybediyor. Mesela Stratejik Plana Bakanlar Kurulu kararınca riskli alanların dönüşüm oranı %48 diye yazdığı yazıyı, ilçemizin %40 ında kentsel dönüşüm yaptık diye anlatınca peşine 57.000 konut daha yenilenmeli deyince az buçuk matematik bilgimizle %60’ ı 57.000 olursa %100 95.000 konut yapar! İlçedeki konut sayısı bu mudur? Bağımsız bölüm demek varken konut deyince daire mi yoksa apartman mı kafa karışmasa daha iyi olmaz mı?

Stratejik Plan hedef kartlarına da ilçede yenilenmesi gereken 98.000 binanın 56.000 yenilenmiş ifadesi yer alıyor! Otomatikman demeçleri biraz planlı atın demek geliyor insanın aklına.

Planlı yapılanma ve Kentsel dönüşüm projelerine 204.630.000 maliyet tahmini gösteren belediye asfalt dökümü, yama ve kanalizasyon için 449.965.000 maliyet tahmini yapıyorsa kentsel dönüşüm adına söyledikleri çok çok şey demeç olarak kalacak demektir.

2015 -2019 stratejik planının temel değerlerinden uzak, misyon ve vizyonu havada olan bu arkadaşların, burnunun havada olması gayet doğaldır ve performans gerçekleşmesini %92,6 göstermesi de kaçınılmazdır!

Bütçe gerçekleşmesi %75 i geçmeyenlerin, borcu arttıranların bu performans göstergeleri de plansız demeçlerin sonucu gibi duruyor ya neyse.

Dış paydaş analizinde hizmet memnuniyetini %92,31 gösterenlerin performans göstergesinin fazla olması da kendi kendine gaz pompalamaktan kaynaklanmaktadır.

Paydaşlarda kendi ilçesinin insanını iç mi dış mı olduğuna karar veremeyen analizcilerin, GZFT analizinde kendi kendini vizyoner olarak nitelendirmesi ve zayıf yön bulamayıp geliştirilmesi gereken yönler demesi, plansız demeçlerin asıl kaynağıdır!

Dostlar alışverişte görsün diye stratejik plan hazırlayanlara “bize bu kuşun canlısı lazım” ve “maya lazım” deyimlerini hatırlatmakta fayda var.

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin j bendinde “j) Stratejik plan değerlendirme raporu: Kılavuzda yer alan izleme ve değerlendirme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanan ve Bakanlığa gönderilen raporu,”, m bendinde “m) Stratejik plan izleme raporu: Stratejik plan döneminin her bir uygulama yılının Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinin izlenmesini sağlayan raporu,” ve l bendinde “l) Stratejik plan gerçekleşme raporu: Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan ve Bakanlığa gönderilen değerlendirme raporunu,” ifade eder” hükümleriyle Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan İzleme Raporu ve Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu tanımlanmıştır.

Yine Stratejik Plan hazırlamak zorunda olan idareler Söz konusu yönetmeliğin Stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile uygulama sonuçları başlıklı 16 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında “(2) Kamu idareleri Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar.” 5 inci fıkrasında “(5) Stratejik plan dönemi sonunda stratejik plan gerçekleşme raporu hazırlanır.” hükmü bulunmaktadır.

Böyle bir rapor hazırlanmış mıdır? Hazırlanmadı ise bunun takipçisi yine kamu denetimi olmamalı mı?

Kamu hazırlamıyor ve kontrol etmiyor ise basın sorunca kimse kızmayacak değil mi?

data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
ETİKET :   İstanbul Esenler Esenler Belediyesi Esenler Kaymakamlığı

Tümü

-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>