• Tekstilkent Yaşar Küçükçalık Yönetimi Hakkındaki İddianame Kabul Edildi…

  Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık hakkında T.C.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı. Aynı zamanda T.C.Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi Tekstilkent İcra Kurulu hakkında da kamu davası açtı.

  00:16:36 | 2021-05-20

  Haber/Şenol Özyurt

  Yaşar Küçükçalık Yönetimi 03.04.2016 Tarihli genel kurulunda ( TETSİAD - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ) Yöneticilerinin de aralarında bulunan arkadaşları ile birlikte Yönetim ve Denetim kurulu üyeliklerine seçilmiş ve Tekstilkent Yönetim kurulu başkanı TUSKON Disiplin kurulu üyesi Yaşar Küçükçalık olmuş icra kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri Genel kurul yetkisinde bulunan HUZUR Hakkı Ödemesi ÜCRETİ ile İCRA Kurulu ÜCRET ödemesi adı altında 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 56' ıncı Maddesinin 6' ıncı Fıkrasına Aykırı Aylık Huzur Hakkı ÜCRETİ adı ve İCRA Kurulu ÜCRET Ödemesi şeklinde AYRI AYRI Şahsi banka hesaplarına düzenli olarak ödeme yaparak kooperatifi ve ortaklarını zarara uğrattıkları GEREKÇESİ ile haklarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmişti.

   

  T.C.BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAMU DAVASI AÇTI !

  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 170

  İKİNCİ KISIM........: KAMU DAVASININ AÇILMASI

  BİRİNCİ BÖLÜM...: KAMU DAVASINI AÇMA GÖREVİ.

  (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.

  (2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.

  (3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede;

  a) Şüphelinin kimliği,

  b) Müdafii,

  c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,

  d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi,

  e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği,

  f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği,

  g) Şikâyetin yapıldığı tarih,

  h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun Maddeleri,

  i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,

  j) Suçun delilleri,

  k)Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri, Gösterilir.

  (4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır.

  (5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür.

  (6) İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir.

   

  T.C.BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İCRA KURULU HAKKINDA KAMU DAVASI AÇTI.!

  Tekstilkent Yaşar küçükçalık Yönetimi icra kurulu üyeleri

  1.) İcra Kurulu Üyesi Y**** K****Ç***K

  2.) İcra Kurulu Üyesi M**** B***A

  3.) İcra Kurulu Üyesi A**** H**** Y********K

  4.) İcra Kurulu Üyesi A******** K******U

   

  TEKSTİLKENT İCRA KURULU ÜYELERİ YARGILANMAYA BAŞLIYOR.!

  Tekstilkent Kurulduğu 1986 Tarihinden 2016 yılına kadar geçen zaman diliminde hiç rastlanmamış bir suçla icra kurulu üyeleri hakkında cereyan eden ve yaşanan olaylar Tekstilkent Ortakları İlk Defa Yaşar Küçükçalık Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Seri Muhakeme Savcısı tarafından düzenlenen iddianamenin kabulü ile 26/02/2021 Tarihinde Bakırköy 50.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından TENZİP Zaptı Düzenlenerek Açılan 2021/ **14 Esas numaralı KAMU davası 25/05.2021 Tarihinde İlk Duruşmayla Görülmesiyle Başlıyor.