• Tekstilkentte Aykut Saka Yönetime Aday

  Tekstilkentte 27.11.2021 Tarihinde yapılacak olağan kongresinde Tekstilkent Tasfiye Grup Başkanı Aykut Saka yönetime aday olacağını kamuoyuna gazetemize açıklama yaparak duyurdu.

  17:19:25 | 2021-11-18

  Haber/H

  Avrupa’nın en büyük Tekstil kenti, Tekstilin de Türkiyedeki merkezi olan Tekstilkent’te Yönetim kurulu başkanlığına aday olan Aykut Saka Tekstilkentin kaynakları ve gelirleri kooperatif ortaklar yararına kullanılmayarak hiç edilerek iyi yönetilemediğini söyleyen

  Tekstilkent Tasfiye Grubu olarak hareket ettiklerini belirten Aykut Saka, "Tekstilkent yatırımcısını küstürmüş ortak gayrimenkuller satılmış, aidatlar ve emlak vergileri ise çok yüksek. Kısacası Tekstilkent batağa sürükleniyor.” Ayrıca Aykut Saka “Tekstilkette Blok yönetimine geçileceğini ve geçici bir yıllığına yönetime aday olacağım”dedi.

  1163 Sayılı kooperatifler kanununa, Ana Sözleşmesine, Yönetim Planına ve Genel Kurul Kararlarına Anayasal Düzen içerisinde hukukun üstünlüğünü bütün ortaklara azami ölçüde hissettirerek demokratik hakların sonuna kadar yanında olacağını belirtti.

  Şeffaf ve adil yönetim için, tekstilkent i tasfiye etmek Tekstilkenti yeniden ayağa kaldırmak için Blok yönetimlerini oluşturarak genel kurulda yönetim kuruluna aday olduklarını Lakin Denetim kurulunun bağımsız olmasını savunduğumdan Denetime aday çıkacak listeyi destekleyeceklerini açık yüreklilikle belirten Aykut Saka

  Yapılacak genel kurulda ortakların vekaleten değil asaleten toplantıya katılmalarını,Genel kurul gündem maddeleri içerisinde Tekstilkent’in geleceğine olumsuz etkisi olacak kararlar olduğunu görevi devam eden yönetimin tek amacı ibra olup işletme kooperatifine geçmek olduğunu ve ortakların genel kurul salonunda alınacak kararlarda uyanık olunmasını gerektiğini belirten Aykut saka Tekstilkent Hukuk Bilgilendirme sitesinde aracılığı ile Genel kurulda ortakların desteğine talip olduğunu belirtti.