• YANSITMA HALLERİ

  Yansıtma, kişinin istemediği düşünceleri ya da davranışları karşı tarafta varmış gibi gösterme hastalığıdır. Evet bu bir hastalıktır ve genellikle bu hastalık narsiste kişilik bozukluğu taşıyan insanlarda görülür.

  15:49:54 | 2021-04-22
  ALİ CANTÜRK
  ALİ CANTÜRK      canturkali52@gmail.com

  Günlük hayatta ise savunma mekanizması olarak kullanılır. Kendini başkalarında görme olarak da sergilenir.

  Genellikle kişilik zafiyetinden ve aşağılık kompleksi ile paranoyanın da eşlik ettiği ego kaygısından kaynaklanır. Kişi bilinç düzeyinde aslında bilmememin ego da yarattığı belirsizlik ve sapma ile yanılgıya düşer, zanlar ve vehimler üretir.

  Bu hastalık toplumun her kesiminde görülür.  Medya ve iletişimin çok ilerlediği bu dönemde yöneticilerde daha fazla görüyoruz!

  Çok istediği bir makama çok uğraşmasına rağmen gelemeyen ve gelmesi muhtemel adayı daha önceden karalamaya çalışan ve tüm uğraşlarına rağmen buna engel olamayan çapsız, ödünleme yaparak kendini bir havalara sokar, ayrıcalıklı ve üstün görme halleri geliştirerek kibirlenir.

  Kibir başlı başına yansıtma hastalığına yol açar. Erdemleri kıskanma yanında, olmayan şeylerin varmış gibi konuşmaya başlar. Yansımanın bazı yansımaları şunlardır:

  Kendi yaptığı suçu başkasına atmak (borçlanma, kamu zararı),

  Yaptığını inkâr etmek (Çok konuşup ne söylediğini unutmak, soru sorulmuyor diye sallamak),

  Kusurlarını reddetmek (Hesap vermekten kaçmak),

  Kendinden erdem olduğu evhamına kapılıp başkasında yok saymak (benden başkası yapamaz),

  Kendini kabul etmeyenleri tehlikeli görmek (Suçlama, yargılama, kınama, baskı, şantaj, sindirme vb.),

  Yansıma psikolojisine girenleri tanımak için şunları da bilmek gerekir. Saygı göstermez ama saygı bekler, dikkat çekmeyi ve reklamı çok sever, şımarıklığa çok yatkındır, üstüne alınmayı ve gereksiz açıklalar yapmayı çok sever.

  Eminim okuyanlar okudukça kafalarında birilerini canlandırıyordur. O canlanmanın suçlusu, hastalık icabı suçlu olarak bizi bileceklerdir ama canlı canlı gözlerde canlanıyorlar ise suç kendilerinindir.

  Yansıtmanın bir de faturası olacaktır! Ticari hayatta, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmalar, yanlış fatura düzenlenmesi, masraf dağıtımı ve benzeri sebeplerle bir mal veya hizmet bedelini ödeyen tarafından işlemin asıl muhatabına yansıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür durumlarda, masrafın asıl muhatabına yansıtılması için kesilen faturalar uygulamada “yansıtma faturası” olarak tanımlanmaktadır.

  Yansıtmayı abartanlara yansıtma faturası kabarık gelecektir. Kimse kimsenin psikolojik sorunlarını taşımak zorunda değildir.